Nomaden - Reisebutikken

Fakta om Zika og DEET*
Reisetips

Fakta om Zika og DEET*

TEKST / BILDE Paul Patrick Børhaug

Fakta om Zika

Fakta om Zika og DEET

Lær mer om Zika-fare og hvordan best beskytte seg

Verdens helseorganisasjon har erklært at den raske spredningen av Zika-viruset er en internasjonal folkehelse-krise. For å forhindre økt spredning, anbefaler vi derfor alle som skal reise til utsatte områder å beskytte seg godt med DEET-baserte myggmidler - virkestoffet som er mest effektivt mot mygg.

Zikafeber er en sykdom som forårsakes av zikaviruset som overføres gjennom mygg. Zika forekommer i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Afrika, Stillehavsøyer og nå også på det nord-amerikanske kontinent. Nylig ble zikaviruset bekreftet i Miami i Florida.

Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen er vanligvis 3-12 dager. Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber ettersom symptomene er veldig like. Symptomene er som oftest milde og varer 2-7 dager der man har feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett. I enkelte tilfeller kan man utvikle nevrologiske og autoimmune komplikasjoner som Guillain-Barré syndrom.

Etter man har blitt smittet og gjennomgått sykdom vil viruset fortsatt være i blodet i rundt 1 uke. Zikaviruset kan smitte seksuelt både fra menn og kvinner, men dette er relativt sjelden. Forskere mener å være på sporet av å finne antistoffer til Zika, men det finnes per dags dato ingen vaksine mot zikafeber eller medisinsk behandling mot sykdommen. Beskyttelse mot myggstikk er det viktigste forebyggende tiltaket.

Norsk Folkehelseinstitutt fraråder gravide kvinner å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Gravide kvinner som likevel velger å reise til berørte områder bør være spesielt nøye med myggbeskyttelse under oppholdet. Det anbefales ikke at gravide bruker myggmidler med DEET innhold på over 30%. Derfor har vi også myggmidler med 20% DEET og midler som er basert på naturlige ingredienser.

Zikavirus er farligst for gravide kvinner ettersom Zikasmitte kan forårsake mikrokefali (en tilstand som gjør at barn blir født med unormalt liten hodeskalle) og andre hjerneskader hos fosteret. Det er foreløpig usikkert om risikoen er størst om den gravide har vært syk eller hos gravide som bare har gjennomgått sykdommen uten symptomer. Det er også usikkert når i graviditeten risikoen for mulig fosterskade er størst. Kvinner som oppholder seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under opphold i disse områder og i 8 uker etter utreise fra området. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter.

Det siste året er det Brasil som har slitt mest med Zikasmitte, men også land i mellom-amerika har vært hardt rammet. Nå er Zika bekreftet også i Florida i USA og britiske helsemyndigheter fraråder nå gravide å reise til Florida i USA på grunn av fare for zikasmitte. En Zika-ekspert i USA uttalte at ”DEET bør være Miamis nye parfyme”.

Fakta om DEET

DEET er den vanligste ingrediensen i myggmidler verden over. Gjentatte ganger har forskning vist at det er det desidert mest effektive middelet mot mygg og en rekke andre insekter. Statens Forurensningstilsyn tillot tidligere ikke salg av midler med høyere DEET-innhold enn 20%. Fra og med 2015 gjelder nye regler hvor myggmidler med høyere DEET-innhold kan selges etter godkjenning. Nomaden var først ute i Norge med myggmidler som inneholder 40 og 50% DEET. Mange insekter bruker luktesansen for å finne mennesker og dyr, og forskning har vist at DEETs effektivitet skyldes at stoffet forvirrer insekters luktesans og gjør mennesker med påført DEET «usynlige» for myggen.

Sjekk myggnettene våre her

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Få med deg tilbud, nyheter og ting som skjer hos oss.

circle-arrow-up